Persits AspEmail Form Mail Gönderimi

Persits AspEmail component kullanarak form mail yapımı ve mail gönderimi.

Asp sitelerde yöneticiye gönderilen bildirim mailleri veya form mail kullanırken faydalanabileceğiniz kodları yayınlıyoruz. Bu kodlar ile Persits AspEmail desteği olan hostinglerde form mail kullanabilirsiniz.

Persits AspEmail Türkçe Karakter Sorunu Çözümü

Notepad++ programı ile asp sayfasını açın. Kodlama sekmesinde utf-8 olarak kodlama seçeneğini seçin ve kaydedin hapsi bu kadar. Konu ve kimden alanlarında Mail.EncodeHeader(“Ahmet Mehmet”, “utf-8″) örneğini zaten aşağıda kullanıyoruz.

<%

txtBody = adsoyad&”<br>”&email&”<br>”&telefon&”<br>”&urunadi&”<br>Banka Havalesi<br>”&banka&”<br> Bu mesaj falancareklam.com adresinden sipariş bildirimi olarak gönderilmiştir.”

strHost = “mail.falancareklam.com”

Set Mail = Server.CreateObject(“Persits.MailSender”)
Mail.Host = strHost
Mail.IsHTML = True
Mail.From = “[email protected]” ‘ From address
Mail.FromName = Mail.EncodeHeader(“Ahmet Mehmet”, “utf-8”)
Mail.AddAddress “[email protected]

‘ message subject
Mail.Subject = Mail.EncodeHeader(“FalancaReklam Sipariş Bildirimi”, “utf-8”)
‘ message body
Mail.Body = txtBody
strErr = “”
bSuccess = False

Mail.Send ‘ send message
If Err <> 0 Then ‘ error occurred
strErr = Err.Description
else
bSuccess = True
Response.Write(“<p>Siparişiniz Bildirim Mesajınız Yollanmıştır.</p>”)
End If
%>

Persits AspEmail Form Mail Gönderimi
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir