Asp Çoklu Resim Yükleme Multi Upload

Asp ile çoklu resim yükleme nasıl yapılır ? Persits aspupload eklentisi kullanarak çoklu resim yükleme. Birden çok resim yüklerken oluşan başlıca sorunlar.

Web site tasarımında yönetim paneli bölümünde resim yüklerken birden fazla resim yükleme nasıl yapılır? bu konuyuya çözüm bulacağız.

Çoklu resim yüklemede en çok karşılaşılan sorun kaç adet resim yükleneceğidir. Dinamik bir çözüm bulamazsak örneğin 3 adet resim upload alanı koyarız. Bu durumda faha fazla resim eklemek isteyen kullanıcı sorun yaşar. Ya da daha az resim eklemek istendiğinde 3 upload alanı varken sadece biri kullanıldığında diğer ikisi boş olduğu için hata verebilir.

Multi Upload Birinci Çözüm

Ajax, javascript ve jquery gibi teknolojiler kullanılarak yüklemek istedikçe açılan dinamik bir upload alanı yapabiliriz. Bu sayede birden fazla resim upload etmek isteyen kullanıcı sınırsız ürün resmi ekleyebilir. Örneklerini çok görmüşsünüzdür. Yanda bulunan + ikonuna bastıkça aşağı doğru açılan yeni bir upload form alanı.

Bu konuda örnek eklenecektir.

Çoklu Resim Upload İkinci Çözüm

Persist içinde gelen çözümdür. Bence görsellik değil de işlevsellik açısından en güzel çözümdür. Tek bir upload alanı eklersiniz. Resim seçmek için bilgisayarınızda klasor açıldığında CTRL tuşuna basılı tutarak sınırsız resim seçip tek seferde upload yapabilirsiniz. Gerçekten de işlevsellik sadelik ve pratik olarak en güzel çözüm olarak gördüğüm yöntemdir.

Persits AspUpload sitesinde örnekleri var.

 

Tek dosya upload form alanıyla çok resim yüklerken dosyalar dizi “ARRAY” halinde geliyor. For Each döngüsüyle dizi halinde gelen dosyaların isimleri veri tabanına teker teker yazılıyor.

Biz bir projede resimeri bu şekilde alırken ürün ve kategori id numaralarını da resimlerle birlikte veri tabanına kayıt ettik. Bu sayede onlarca resimi tek seferde yükleyebilir ve ürün id numarası sayesinde ilgili ürün altında sergileyebiliriz.

**** Dosyaların alınıp resim klasorune yüklenmesi****
Set Upload = Server.CreateObject(“Persits.Upload” )
Upload.IgnoreNoPost = True
upload.overwritefiles=false
Path = Server.MapPath(“../resim”)
Count = Upload.SaveVirtual(“../resim” )

**** Yüklenen dosyaların hata kontrolü*****
If Count > 0 Then
Response.Write “<p>Dosya Yüklemesi.”
End If

If Err <> 0 Then
Response.Write “An error occurred: ” & Err.Description
Else
Response.Write “Başarılı!</p>”
End If

****Veri tabanı kayıt seti açılması****
Set rs = server.createobject(“ADODB.Recordset”)
SQL = “Select * from resimler”
rs.open SQL,bag,1,3

****Birden fazla resim adını veri tabanına eklemek için for each döngüsü kullanımı****
For Each File in Upload.Files
rs.addnew
rs(“urunid”) = urunid
rs(“katid”) = katid
rs(“resimler”) = “resim/”&File.Filename
rs.update
next
rs.Close
Set rs = Nothing

 

Asp ile birden çok fotografı aynı anda yüklemek. Birden fazla resim ve dosya yükleme kodu.

Asp Çoklu Resim Yükleme Multi Upload
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir